Shop Mobile More Submit  Join Login
hetalia-fan-club.deviantart.co…

ahuehuehue, but let's do this okay :icongtthplz:
Add a Comment:
 
:iconryoyukiume:
RyoYukiUme Featured By Owner Jan 26, 2014  Student Digital Artist
Trời ơi mấy cái clip vừa đẹp vừa hay nữa QwQ <3333
Reply
:iconnaminki:
Naminki Featured By Owner Jan 26, 2014  Student Digital Artist
thấy chất nhất là bài Nối vòng tay lớn :icongtthblushplz:
Reply
:iconryoyukiume:
RyoYukiUme Featured By Owner Jan 26, 2014  Student Digital Artist
Yub~<3 :icongtthblushplz:
Reply
:iconnaminki:
Naminki Featured By Owner Jan 25, 2014  Student Digital Artist
hình như em là người đề xuất :icongtthplz:
Reply
:iconryoyukiume:
RyoYukiUme Featured By Owner Jan 25, 2014  Student Digital Artist
xưng "tui" lun cho thoải mái XD
Reply
:iconryoyukiume:
RyoYukiUme Featured By Owner Jan 25, 2014  Student Digital Artist
Tui nghĩ là bài "Quê tôi" của Thuỳ Chi hát nghe rất đậm chất Việt Nam >vÓb
Reply
:iconryoyukiume:
RyoYukiUme Featured By Owner Jan 25, 2014  Student Digital Artist
bài "Diễm xưa" khá hay, người nước ngoài cũng thích nó lắm
Reply
:icondarktomboy:
Darktomboy Featured By Owner Jan 25, 2014  Student Traditional Artist
Khoảng Khắc của Ngọc Tân!! :)))
Reply
:iconshichisei90:
Shichisei90 Featured By Owner Jan 25, 2014  Hobbyist
nhạc Tết Fool Emoji-14 (Crazy Dance) [V1] 
cải lương hồ quảng =]]
ca trù hồng hồng tuyết tuyết Fool Emoji-08 (Hehehehe) [V1] 
Reply
:iconhamalambam:
hamalambam Featured By Owner Jan 25, 2014
Spazattackplz Spazattackplz Spazattackplz 
Reply
:iconahiru0604:
Ahiru0604 Featured By Owner Jan 25, 2014
Share bài Con bướm xuân với Anh không đòi quà cho độc =)))))))))
Reply
Add a Comment:
 
×

:iconvn4eyedgirl: More from vn4eyedgirl


More from DeviantArtDetails

Submitted on
January 25, 2014
Link
Thumb

Stats

Views
744
Favourites
3 (who?)
Comments
12
×